Fritidsgårdens gamla lokaler uthyres fr.om. Januari 2022