Hyresavier och autogiro

Hyresavier

Hyresavier delas ut kvartalsvis. Hyran betalas i förskott den sista varje månad. Vi skickar en påminnelse. Om hyran inte är betald då kommer du få ett inkassokrav där avgiften för närvarande är 160 kr, dessutom tillkommer dröjsmålsränta.

Autogiro

Med autogiro är det enkelt att betala sin hyra. Du fyller i en autogiroansökan för din månadshyra och sedan dras den automatiskt den sista vardagen i månaden. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot dras ingen hyra. Ansökningsblankett finns i vår Bo-butik.

Borttappad hyresavi

Vårt bankgiro är 5441-0816. Glöm inte att skriva namn och adress.

Felanmälan

3 olika tillvägagångssätt.

  • Gå in på hemsidan: forspiren.realportal.nu. Användarnamn finns på er hyresavi. Välj glömt lösenord. Det skickas till din e-mail.
  • Mejla kontakt@forspiren.se och beskriv problemet. Uppge namn, adress samt om vi får gå in med huvudnyckel.
  • Ring under nedan telefontider.

 

Om akuta fel uppstår utanför normal arbetstid sker anmälan till jourtelefon. De uppgifter som jourpersonalen kan åtgärda är fara för personers liv och hälsa samt fara för byggnad. Med fara för byggnad menas i huvudsak läckage av vatten samt fel på elektriska installationer.

Vid upplåsning av dörrar och andra insatser av privat karaktär kommer hyresgästen debiteras.

Veckodag

Tid

Telefonnummer

Måndagar-Fredagar

 9.00-10.00

0380-208 33

Akuta fel
Måndagar-fredagar

8.00-16.00

 076- 809 98 03

I andra hand

073- 509 28 79

Vardagar

(Samt övriga Helgdagar)

Efter kl.16.00

010-470 51 84

Upplåsning kostar 1000 kr OBS! Legitimation måste uppvisas.